Fietsencontrole

Enkele weken voor het Praktisch Verkeersexamen kan door worden VVN-vrijwilligers, samen met verkeersouders en politie - buurtbrigadiers, op de basisscholen de fietsen van de deelnemers aan het verkeersexamen gecontroleerd op technische eisen. Dan wordt met een veilige fiets deelgenomen aan het Praktisch Verkeersexamen en zullen er die dag minder strafpunten vallen voor technische gebreken. Evens bestaat de mogelijkheid om in kleine groepen praktijkoefeningen te houden.