Meldpunt Veilig Verkeer

Maakt u zich zorgen over een verkeerssituatie in uw buurt? Het Meldpunt Veilig Verkeer is dé plek voor het doorgeven van onveilige verkeerssituaties. VVN krijgt dankzij uw melding een beeld van hoe de verkeersveiligheid door weggebruikers wordt ervaren. Dit is belangrijk omdat VVN zo zicht krijgt op plekken waar weinig of geen ongevallen gebeuren, maar die toch onveilig zijn. Met uw signaal kunnen we voorkomen dat er een verkeersongeval gebeurt. 

Dit is bovendien waardevolle informatie voor de beleidsmakers van gemeenten, provincie en rijk die met verkeer(sveiligheid) bezig zijn. Verkeersveiligheid vraagt om een constante monitoring van het beleid en de trends. De verkeersbeleving vormt hierop een goede, unieke en noodzakelijke aanvulling