Oefening baart kunst: de oefensite

Hoe vaker leerlingen oefenen, hoe beter zij het ervan afbrengen tijdens het examen. Daarom kunnen deelnemers aan het VVN schriftelijk Verkeersexamen terecht op de website www.vvn.nl/examen. Hier kunnen zij oefenen met examens van voorgaande jaren.
Het uiteindelijke doel is dat kinderen het geleerde in de praktijk goed toepassen. Daarom volgt na het schriftelijk examen het praktijkexamen op de fiets. Dit Praktisch Verkeersexamen wordt in veel gemeenten door het hele land georganiseerd. Ieder kind uit groep 7 mag hieraan meedoen. 

Nederland telt bijna acht miljoen auto's. In 1990 waren dat er nog vijfenhalf miljoen. Ook hebben mensen meer haast gekregen in het verkeer. Kinderen moeten tussen alle auto's door hun weg van en naar school en naar andere plekken in de buurt veilig af kunnen leggen.

Kennis over verkeersregels en veel oefenen in de praktijk is daarvoor essentieel. Scholen dragen, samen met de ouders, de verantwoordelijkheid voor het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding van kinderen. VVN draagt hieraan een steentje bij met de goede verkeerseducatie en het VVN Verkeersexamen.