Voor alle Fietsers

Jongeren nemen vanaf een jaar of 12 regelmatig zelfstandig deel aan het verkeer. Eerst vooral op de fiets, dan misschien op de bromfiets of scooter en daarna met de auto. Jongeren zijn kwetsbaar, doordat zij doorgaans relatief weinig ervaring hebben als verkeersdeelnemer. Dit maakt het voor hen lastigĀ om gevaren te herkennen en hierop adequaat te reageren. Veilig Verkeer Nederland beschouwt jongeren dan ook als een belangrijke aandachtsgroep. Onze visie en strategie stellen centraal dat we samen met jongeren en andere belangenorganisaties werken aan de doelstelling om het aantal verkeersslachtoffers binnen deze groep te verminderen

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen en er zoveel mogelijk plezier aan beleven. Fietsen is gezond en houdt mensen mobiel. Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk en op een veilige manier kunt blijven fietsen. Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland fietsvaardigheidstrainingen voor senioren. In een ontspannen sfeer krijgt u informatie over diverse aspecten van veilig en comfortabel fietsen.

Deze training bestaan uit de volgende onderdelen:
- verkeersvoorlichting met uitleg over verkeersregels voor fietsers
- parcours waarbij u met uw eigen fiets onder begeleiding behendigheidsoefeningen kunt doen, zoals op- en afstappen en hand uitsteken
-ogen-/gehoortest
- bewegingsles
- fietscontrole en uitleg over hulpmiddelen die het fietsen comfortabeler maken