VOOR ALLE SENIOREN

Gezien de toenemende vergrijzing van de samenleving wordt de veilige mobiliteit van senioren in het verkeer steeds belangrijker. Oudere verkeersdeelnemers zijn soms kwetsbaar. Zij hebben vaak al lang geleden hun rijbewijs gehaald. Intussen zijn er verkeersregels veranderd, verkeerssituaties aangepast en is het vooral veel drukker geworden op de weg. Daar komt bij dat mensen naarmate ze ouder worden te maken kunnen krijgen met fysieke en mentale veranderingen. Dat wordt deels gecompenseerd door de jarenlange ervaring die senioren hebben in het verkeer. Toch is de kans op letsel bij een ongeval voor senioren groter. Daarom is zelfstandige mobiliteit voor senioren een belangrijk doel voor Veilig Verkeer Nederland.

Meer informatie over Senioren en Verkeer kunt U vinden op de landelijke VVN-website:
http://vvn.nl/wat-we-doen/voor-senioren en op:
http://vvn.nl/wat-we-doen/voor-senioren/blijf-veilig-mobiel