Voor de kinderen

Nederland telt bijna acht miljoen auto's. In 1990 waren dat er nog 5,5 miljoen. Ook hebben mensen meer haast gekregen in het verkeer. Kinderen moeten tussen alle auto's door hun weg van en naar school en naar andere plekken in de buurt veilig af kunnen leggen.

Kennis over verkeersregels en veel oefenen in de praktijk is daarvoor essentieel. Scholen dragen, samen met de ouders, de verantwoordelijkheid voor het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding van kinderen. VVN draagt hieraan een steentje bij met de verkeerseducatielijn, het VVN Verkeersexamen en andere verkeerseducatieve producten.

Meer informatie over verkeerseducatie kunt U vinden op de landelijke VVN-website:
http://vvn.nl/wat-we-doen/op-de-basisschool/waarom-verkeerseducatie